STOWARZYSZENIE

SŁUPSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ STATUT

Nr konta: 35249000050000452037070461 (Alior Bank)

MISJĄ STOWARZYSZENIA jest wspieranie osób ze schorzeniami hematologicznymi leczonymi w Oddziale Hematologicznym i Oddziale Transplantacji Szpiku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz w innych placówkach; pomoc w trakcie diagnozy, leczenia, rehabilitacji.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: współczesna medycyna daje szansę pełnego wyleczenia lub istotnego przedłużenia życia i poprawy jego jakości u znacznej części chorych. Jednakże powodzenie leczenia – oprócz dużych nakładów finansowych na leki (co winien gwarantować NFZ i Ministerstwo Zdrowia) – wymaga długiej hospitalizacji w specjalnych warunkach. W leczeniu stosuje się specjalistyczny  sprzęt (diagnostyczny i rehabilitacyjny). Same oddziały (przeszczepowy, dzienny, chemioterapii, bank tkanek) i poradnie wymagają nieustannej modernizacji w trosce o najwyższą jakość.

CELE STOWARZYSZENIA:

– systematyczna poprawa warunków leczenia

– utrzymanie wysokich standardów leczenia pacjentów hematologicznych

– zachowanie najlepszej jakości opieki nad pacjentami przebywającymi w oddziałach

– otoczenie stałą opieką pacjentów po zakończeniu szpitalnego leczenia

– zakup i modernizacja sprzętu i urządzeń niezbędnych w procesie diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym

– zapewnienie odpowiednich warunków w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami współczesnej hematologii i transplantologii.

26.01.2019 odbyło się pierwsze walne spotkanie członków SŁUPSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU

Na pierwszym, inaugurującym powołanie Stowarzyszenia w dn. 9.10.2018, wybrano władze:

Irena Moszczyńska – Prezes Zarządu

Magdalena Muzalewska-Wolska – Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Szocik – sekretarz

Szymon Kukulski – skarbnik

Postanowiliśmy też opracować statut.

Drugie spotkanie, 5.XII. 2018, zaowocowało przyjęciem statutu i wstępnym opracowaniem pomysłów na organizację działań oraz omówieniem zawartości ulotki informującej o istnieniu SSnRRHiTS.

W sobotę (26.01.2019) zaplanowaliśmy kalendarz działań i przyjęliśmy wysokość opłat członkowskich. Dostaliśmy adres do naszej strony: stowarzyszenie.hematologia.slupsk.pl

Po burzliwej dyskusji postanowiliśmy, że Stowarzyszenie zorganizuje koncert, dzięki któremu nie tylko zaistniejemy w świadomości mieszkańców, ale też pozyskamy ludzi dobrej woli, tych, którym z różnych względów bliskie są problemy chorób hematologicznych czy transplantologii i zechcą dołączyć się do wsparcia naszych inicjatywy w rozmaity sposób.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na 23. 03. 2019 r.

SPRAWOZDANIE 2

23.03. 2019 r. miało miejsce zebranie robocze i zebranie komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. Omówiliśmy planowany na 13.04 występ Teatru Tańca ENZO w Teatrze RONDO, w trakcie którego przeprowadzimy pierwszą zbiórkę funduszy na kupno aparatury do pozyskiwania komórek macierzystych do przeszczepów. Przygotujemy przedmioty na aukcję i mamy nadzieję, że jej finał da nam zysk, który w znacznym stopniu przybliży kupno sprzętu niezbędnego do pracy nowego oddziału.

Omówiliśmy zamiar organizacji jesiennego koncertu i akcji badań wczasowiczów w Ustce w urlopowym sezonie (lipiec i sierpień). Zastanawialiśmy się nad organizacją wykładów specjalistycznych dla chorych hematologicznych (hematologa, onkologa, psychoonkologa, diabetologa) tak, by przybliżyć podstawową wiedzę o chorobach, sposobach radzenia sobie z nimi, odpowiedniej diecie itp. Doświadczenie uczy, że taka wiedza jest bardzo pożądana – szczególnie przez ludzi zaskoczonych onkologiczną diagnozą.

Na 7.05. 2019 r. zaplanowaliśmy też wykład dr Ireny Moszczyńskiej i warsztaty makijażu przedstawicielek firmy kosmetycznej Mary Kay. Warsztaty będą miały otwarty charakter, chcielibyśmy, by wzięły w nich udział pacjentki szpitala z różnych oddziałów. Mam nadzieję, że pokazanie, iż w chorobie nie trzeba rezygnować z pielęgnacji i makijażu, wpłynie pozytywnie na postawę chorujących kobiet i pozwoli optymistycznie spojrzeć na siebie.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła dotychczasową i planowaną działalność Stowarzyszenia.

Kolejne spotkanie odbędzie się 18.05. 2019 r. o 11.00.

13.04. 2019 r. w Teatrze Rondo, dzięki Teatrowi Tańca ENZA pod kierunkiem Gabrieli Keller-Janus i ich spektaklowi „Utero” rozpoczęliśmy społeczną zbiórkę pieniędzy na kupno separatora komórkowego do pozyskiwania komórek macierzystych do przeszczepu. Z wejściówek i aukcji podarowanych fantów zebraliśmy 17520 zł – to bardzo dobry początek (separator kosztuje ok. 250000 zł). Zachowujemy wdzięczność dla darczyńców, dla licytujących, dla uczestników, wszystkich, którzy pomogli w zbiórce. To mały krok finansowy, ale wielki dar serca.

SPRAWOZDANIE 3

7.05. 2019 r. odbył się wykład lek. dermatolog Ireny Moszczyńskiej i warsztaty makijażu prowadzone przez przedstawicielki firmy kosmetycznej Mary Kay. Warsztaty odwiedziły pacjentki z oddziałów szpitala, chorzy, korzystający z dziennej pomocy lekarskiej i goście odwiedzający bliskich. Dr Moszczyńska mówiła o kondycji skóry przy chorobach onkologicznych i jednocześnie wskazała, jak stosunkowo niewielkim nakładem czasu można zapobiec i pokonać dermatologiczne niedoskonałości. W chorobie (nie tylko onkologicznej) nie trzeba rezygnować z pielęgnacji i makijażu, a wręcz przeciwnie – z jeszcze większą troską, starannością i świadomością winniśmy zabiegać o zdrową skórę i atrakcyjny wygląd.
Uczestniczkom bardzo się warsztaty podobały, wszyscy skorzystali z zabiegu satynowych dłoni, a panie dodatkowo z próbnego pełnego makijażu dostosowanego do ich rodzaju skóry. Spotkanie zakończyło się propozycją powtórzenia akcji.
Dr Irenie Moszczyńskiej i Paniom z Mary Kay dziękujemy za wykład i pokazy.

SPRAWOZDANIE 4

26 listopada 2019 r.  psychoonkolog dr n. zdr. Sebastian  A. Zdończyk i studenci filologii polskiej (I rok studiów magisterskich) – Monika Szabała, Agnieszka Krzyżanowska, Karolina Ilgiewicz, Joanna Złotkowska, Aleksandra Baranowska i Mateusz Wypychowski zorganizowali dla chorych Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku artystyczny występ poetycko-muzyczny, który połączony był z wykładem o sposobach radzenia sobie z emocjami w obliczu choroby nowotworowej. Chorzy, którzy wzięli udział w spotkaniu, byli poruszeni i treścią wykładu, dotykającego ich najgłębszych, często skrywanych uczuć i emocji, jak i recytacjami i śpiewem prezentowanymi przez studentów. Było wzruszająco. W południu poetyckim wzięli też udział: ordynator – dr n. med. Wojciech Homenda, rezydentka lek. Natalia Kawalec, sekretarka medyczna Małgorzata Szocik i pielęgniarka Małgorzata Brzostek.

Kiedy mówisz
Nie płacz w liście

nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz
/ks.Jan Twardowski/