TRANSPLANTACJA SZPIKU

Przyjęcie do Oddziału Transplantacji Szpiku ustalone są z Ordynatorem Oddziału lub Zastępcą Ordynatora wyłącznie ze skierowaniem z poradni Hematologicznej lub Poradni Transplantacji Szpiku.