PLANY ROZWOJU

Od grudnia 2017 roku rozpoczęliśmy przebudowę oddziału hematologicznego, mającą na celu wydzielenie w obrębie części oddziału łóżek intensywnej terapii hematologicznej i utworzenie Oddziału Transplantacji Szpiku. Było to naszym marzeniem, nas lekarzy ale także leczonych u nas chorych. Spotkaliśmy się z dużą przychylnością Zarządu szpitala, a także miast Słupsk, Ustka oraz okolicznych gmin. Wspólnymi siłami utworzony został bardzo nowoczesny 6 łóżkowy oddział, który służyć będzie chorym leczonym z powodu ostrych białaczek i aplazji szpiku oraz przeprowadzeniu przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Oddział rozpoczął działalność w sierpniu 2018 roku.