HISTORIA

Początek słupskiej hematologii to rok 1996. Wtedy to w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym powstała pierwsza w byłym województwie słupskim poradnia hematologiczna. Prosty program oparty na systemie DOS pozwalał w bardzo sprawny sposób prowadzić tam bazę chorych. Poradnia czynna była trzy razy w tygodniu, zaś jej lokalizacja w piwnicy budzi wspomnienia trudnego początku hematologii w naszym mieście. Leczenie stacjonarne prowadzone było w czasie w II Oddziale Chorób Wewnętrznych, w wydzielonych do tego celu jednoosobowych salach.

Oddział Hematologii powstał w roku 1998 , jako integralna część oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii. W pierwszych latach działalności liczył 12 łóżek, w tym 4 stanowiska intensywnego nadzoru hematologicznego. Leczono tu przede wszystkim chłoniaki ( przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego, chłoniaka Hodgkina ). Byłem wówczas jedynym lekarzem odpowiedzialnym za prowadzenie leczenia hematologicznego w słupskim szpitalu. Było to trudne wyzwanie. W roku 2001 staż w Oddziale Chorób Wewnętrznym i Hematologii rozpoczęła skromna, młoda lekarka, która przyjechała z daleka do Słupska – Michalina Pejska. Zaraz po stażu zakochała się w hematologii i pracuje tu do dziś. Swoją pasją zaraziła innych kolegów, którzy przyłączyli się do pracy na oddziale hematologii. Są to Magdalena Muzalewska-Wolska, Barbara Mikulska, Szymon Kukulski, zaś w ostatnich latach Natalia Kawalec i Maciej Kaczmarzyk. Dzięki ich zaangażowaniu i wiedzy, jeszcze w starych murach szpitala na Kopernika  rozpoczęliśmy indukcje ostrych białaczek.

Przełomowym rokiem dla słupskiej hematologii okazał się rok 2011. Szpital przeprowadził się wówczas do nowej lokalizacji przy ulicy Hubalczyków. W pierwszych trzech latach działalności hematologia zlokalizowana była łącznie z oddziałem wewnętrznym. Obecnie posiada odrębną lokalizację w odrębnym skrzydle szpitala. Oddział Hematologiczny i Transplantacji szpiku liczy obecnie 20 łóżek stacjonarnych ( w tym 10 stanowisk intensywnej terapii hematologicznej, z których 6 stanowisk przeznaczonych będzie do leczenia chorych poddawanych przeszczepowi komórek macierzystych ). Wyposażony jest w nowoczesny  sprzęt diagnostyczny i monitorujący. W oddziale leczonych jest blisko 3000 chorych rocznie. Aktywnie współpracuje z poradniami hematologiczną i transplantacji szpiku. Wartością szczególną jest jednak wykształcona kadra. W oddziale zatrudnionych jest 5 hematologów, spośród nich 1 lekarz posiada specjalizację z transplantologii klinicznej, 3 lekarzy w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej, 2 lekarzy dodatkowo w trakcie specjalizacji z hematologii.