WYSTĄPIENIA

 1. DNA – aneuploidia – czynnik stopnia złośliwości w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej T u dzieci. Praca wygłoszona na XXII sesjistudenckich kół naukowych PAM. 1988; Szczecin
 2. Analiza obrazu chromatyny jąder komórek ostrej białaczki limfoblastycznej
 3. Praca wygłoszona na XXII sesji studenckich kół naukowych PAM. 1988;Szczecin.
 4. DNA- ploidy and microscopic image analysis in T lymphoblastic leukaemiaand lymphoma. 22 nd Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society. 1989; Szczecin.
 5. Pacjent po splenektomii – konieczność standaryzacji opieki: I Usteckie Dni Onkologiczne; 3 – 4.09.2004, Ustka.
 6. Częstość powikłań pooperacyjnych u chorych na raka żołądka po całkowitym usunięciu narządu rozszerzonym o resekcję śledziony:  I Usteckie Dni Onkologiczne; 3 – 4.09.2004, Ustka.
 7. Zespoły mielodysplastyczne – niedokrwistości pierwotne, czy wtórne ?Bytów; 19-20.11.2004.
 8. Zator tętnic płucnych – problem diagnostyczny i terapeutyczny. I Akademicka  Konferencja Naukowa Katedry Pielęgniarstwa w Słupsku. Ustka, 20-21.10.2006.
 9. Wybrane schorzenia hematologiczne w populacji osób po 65 roku życia. I Akademicka  Konferencja Naukowa Katedry Pielęgniarstwa w Słupsku. Ustka, 20-21.10.2006.
 10. Ofatumumab and Bendamustine Combination Therapy in Patients With Untreated and Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia: Initial Results of the Phase II Study OMB115991;  International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia – 15th.  Cologne, Germany on 9-11 September 2013 Poster Presentation.
 11. Ofatumumab in Combination With Fludarabine and Cyclophosphamide (FC) Versus FC in Patients With Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): Results of the Phase III Study COMPLEMENT 2; 20th Congress of European Hematology Association (EHA), 11-14 June, 2015. Poster Presentation.
 12. Health-Related Quality of Life and Patient-Reported Outcomes in Patients Receiving Ofatumumab in Combination with Fludarabine and Cyclophosphamide (FC) Versus FC Alone in the COMPLEMENT 2 Trial. The American Society of Hematology (ASH). 5-8.12.2015, Orlando. Poster Presentation.
 13. Treatment of primary adult chronic immune thrombocytopenia ( CITP )  with Fostamatinib, an oral SYK inhibitor; results of two randomized, placebo- controlled phase 3 studies. 22th Congress of European Hematology Association (EHA), 21-25 June, 2017. Oral Presentation
 14. Ibrutynib w 4 linii leczenia chorego z przewlekłą białaczką limfocytową z del 17p. Prezentacja przypadku. Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTHiT. Toruń, 7.04.2018 r
 15. Ocena zaburzeń rytmu serca u chorych z PBL leczonych ibrutynibem. Konferencja ,, Hematologia. Nowe horyzonty ”, Ustka, 14-15.09.2018 r.