PUBLIKACJE

 1. The use of cytometry in the studies of the proliferative activity of neoplastic cells. Acta Histochem Suppl. 1990; 39: 67-79.
 2. Zespoły mielodysplastyczne. Praca poglądowa do pierwszego stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych. 1993.
 3. Nabyta aplazja szpiku – patogeneza i leczenie. Praca poglądowa do drugiego stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych. 1996.
 4. Hodgkin’s disease with systemic vasculitis and Lambert-Eaton myasthenic synrome – case report. Wiad Lek. 2000; 53 (9-10): 574-8.
 5. Epidemiologia zespołów mieloproliferacyjnych w województwie słupskim w latach 1994 – 1998. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. 2001
 6. Epidemiologia zespołów mieloproliferacyjnych w województwie słupskim w latach 1994 – 1998. Acta Haematologica Polonica 2003; 34 (4): 419-431
 7. Epidemiologia przewlekłej białaczki szpikowej w województwie pomorskim w latach 1993 – 2002. Współczesna Onkologia 2004; 8 (1): 8 – 14.
 8. Przypadek nadpłytkowości samoistnej u 27 letniego mężczyzny leczonego z powodu zawału mięśnia sercowego. Wiad Lek 2005; 58(5–6): 342–344.
 9. Zespoły mielodysplastyczne – patogeneza i leczenie. Wiad Lek 2005; 58 (3–4): 204–207.
 10. Treatment for primary refractory Hodgkin’ s disease: a comparson of high-dose chemotherapy followed by ASCT with conventional therapy. Bone Marrow Transplant. 2004 Jun; 33 (12): 1225-9.
 11. Ocena skuteczności antazoliny w kardiowersji farmakologicznej przetrwałego migotania przedsionków w populacji chorych po 60 roku życia. Geriatria Polska. 2005; 1(4): 7-11.
 12. The morphological conditions of the permanent pacemaker lead extraction.Clin. Exp. Med. Lett. 2007; 48(4):243-247.
 13. Agresywne leczenie hipercholesterolemii za pomocą ezetimibu i simwastatyny – doświadczenia własne. Geriatria 2008; 2: 105-111.
 14. Morfologiczne podstawy przewodzenia wstecznego u chorych ze stałą komorową ( VVI ) stymulacją serca. Geriatria 2008; 2: 317 – 323.
 15. Erythrophagocytosis by neutrophils – a rare morphological phenomenon resulting in acquired haemolytic anaemia ? Int. Jnl. Lab. Hem. 2011; 1: 1-4.
 16. Eltrombopag before procedures in patients with cirrhosis and thrombocytopenia ; ELEVATE Study Group. N Engl J Med. 2012 Aug 23;367(8):716-24. doi: 10.1056/NEJMoa1110709.
 17. The knowledge of public access to defibrillation in selected cities in Poland; Arch Med Sci 2013; 9, 1: 27-33.
 18. Zachorowalność i chorobowość na zespoły mielodysplastyczne w Polsce na Podstawie badania rejestrowego. Acta Hematologica Polonica. Sep 2015; vol. 1, supl. 1: 161-162.
 19. Thrombotic thrombocytopenic purpura in a patient with systemic lupus erythematosus–complication of connective tissue disease or overlap syndrome?. Pomeranian J Life Sci. 2015;61(2):167-72.
 20. Ibrutinib combined with bendamustine and rituximab compared with placebo, bendamustine, and rituximab for previously treated chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma (HELIOS): a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet Oncol. 2016 Feb;17(2):200-11.
 21. Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. Dimopoulos MA, Oriol A, Nahi H, San-Miguel J, Bahlis NJ, Usmani SZ, Rabin N, Orlowski RZ, Komarnicki M, Suzuki K, Plesner T, Yoon SS, Ben Yehuda D, Richardson PG, Goldschmidt H, Reece D, Lisby S, Khokhar NZ, O’Rourke L, Chiu C, Qin X, Guckert M, Ahmadi T, Moreau P; POLLUX Investigators. N Engl J Med. 2016 Oct 6;375(14):1319-1331.
 22. A phase 2, multicenter study investigating ofatumumab and bendamustine combination in patients with untreated or relapsed CLL. Am J Hematol. 2016 Sep;91(9):900-6.
 23. Ofatumumab plus fludarabine and cyclophosphamide in relapsed chroniclymphocytic leukemia: results from the COMPLEMENT 2 trial. Leuk Lymphoma. 2016 Oct 12:1-10.
 24. Are Myelodysplastic Syndromes Underdiagnosed in Poland? A Report by the Polish Adult Leukaemia Group. Eur J Haematol. 2016 Oct 4.
 25. Health-related quality of life and patient-reported outcomes of ofatumumab plus fludarabine and cyclophosphamide versus fludarabine and cyclophosphamide in the COMPLEMENT 2 trial of patients with relapsed CLL. Leuk Lymphoma. 2016 Nov 10:1-9
 26. Effects of Once-Weekly Exenatide on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017 Sep 28;377(13):1228-1239. doi: 10.1056/NEJMoa1612917. Epub 2017 Sep 14.
 27. Daratumumab plus Bortezomib, Melphalan, and Prednisone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 2018 Feb 8;378(6):518-528. doi: 10.1056/NEJMoa1714678. Epub 2017 Dec 12.
 28. Fostamatinib for the Treatment of Adult Persistent and Chronic Immune Thrombocytopenia: Results of Two Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled Trials. Am J Hematol., 2018 vol. 93 (7) pp. 921-930.
 29. Multiple Myeloma Treatment in Real-world Clinical Practice: Results of a Prospective, Multinational, Noninterventional Study.Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2018 vol. 18 (10) pp. e401-e419