DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Zadaniem oddziałów jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Wykonujemy biopsje szpiku , trepanobiopsje , pobrania węzłów chłonnych i diagnostykę specjalistyczną opartą na badaniach immunofenotypowych, cytogenetycznych i molekularnych. Wykonujemy badanie układu HLA pacjentów oraz rodziny w celu oceny zgodności między dawca a biorcą. Dysponujemy specjalistyczną bazą diagnostyczną. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym wykonywane są kompleksowe badania w pracowniach : endoskopii, radiologii, tomografii komputerowej (łącznie z badaniem CT Whole Body) i rezonansu magnetycznego. Szpital posiada umowę na wykonywanie badań oferowanych przez Laboratorium UCK w Gdańsku oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu. Od niedawna oddział bierze udział w programie finansowanym przez fundacje Onco Cafe wykrywania delecji 17p u pacjentów z przewlekła białaczką limfocytową. Dzięki uprzejmości firmy Janssen mamy obecnie możliwość oceny molekularnej mutacji p53. Badanie wykonywane jest w Zakładzie Genetyki w Gdańsku.