REGULAMIN OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW ODDZIAŁU HEMATOLOGICZNEGO

§ 1

Ze względu na specyfikację Oddziału i zwiększoną możliwość zainfekowania pacjentów z obniżoną odpornością odwiedziny odbywają się w wyznaczonym do tego miejscu, na poczekalni Oddziału. Zalecane godziny odwiedzin to: 6:00 – 22:00

§ 2

Przed wyjściem na poczekalnię pacjent zobowiązany jest założyć odzież ochronną (fartuch jednorazowego użytku i maseczkę).

§ 3

Pacjenci z obniżoną sprawnością wywożeni są przez pielęgniarkę lub opiekuna medycznego na wózku inwalidzkim, po uprzednim ubraniu w odzież ochronną.

§ 4

W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny w sali chorego odbywają się za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.

Osoby odwiedzające chorego są zobowiązane do:

kulturalnego zachowania w czasie pobytu w szpitalu

– przebywania jedynie w miejscach wyznaczonych do odwiedzin chorych

– obowiązuje bezwzględny nakaz pozostawienia odzieży wierzchniej w bezpłatnej szatni na parterze Szpitala

– stosować się do poleceń personelu, w tym także do respektowania zaleconej pacjentowi diety

– nie utrudniać wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych przez personel medyczny

– udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem hematologicznym jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału, lekarzem dyżurnym lub z Pielęgniarką Oddziałową tylko przy określonych czynnościach pielęgnacyjnych np. Toaleta, karmienie.