Przyjęcia pacjentów do Oddziału Hematologicznego

Odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, lub w trybie nagłym.

Zgłoszenia nagłe oraz pacjenci przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego nie wymagają skierowania na leczenie (ZRM wystawia Kartę Czynności Ratunkowych).

Jeżeli z wstępnego badania medycznego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia w Oddziale Hematologicznym lekarz SOR kieruje pacjenta do oddziału. Wymagana jest wcześniejsza zgoda pacjenta, jego opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów wskazane jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody.

Przyjęcia planowe do hospitalizacji poprzedza kwalifikacja medyczna pacjentów z listy osób oczekujących na świadczenie, przeprowadzana w oddziale przez ordynatora lub wskazanego przez niego lekarza specjalistę od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 9:30.

Pacjenci do planowej hospitalizacji zgłaszają się do Punktu Przyjęć Planowych.

W momencie przyjęcia do szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:

  1. Skierowanie do szpitala wraz z posiadaną dokumentacja medyczną i wynikami badańzleconych przez lekarza kierującego,
  1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (paszport, prawo jazdy )
  1. Potwierdzenie prawa do świadczeń poprzez weryfikację w systemie e-WUŚ (w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie, pacjent może przedłożyć dokument poświadczający uprawnienia pacjenta do uzyskania bezpłatnych świadczeń lub złożyć Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej).

Po przyjęciu do szpitala chory przebiera się, a ubranie i przedmioty wartościowe za pokwitowaniem są przekazane do Magazynu Odzieży i do depozytu szpitala zgodnie   z zasadami określonymi w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Przy przyjęciu należy uzyskać:

  1. Pisemną zgodę na hospitalizację oraz pisemną zgodę na wykonanie procedury O podwyższonym ryzyku (w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego),
  1. Pisemne wskazanie osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia,
  1. Pisemne wskazanie osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji za życia i po jego śmierci.

Osoba hospitalizowana powinna zabrać ze sobą aktualnie przyjmowane leki lub wykaz leków. Wskazane jest zabranie ze sobą sztućców, kubka , przyborów toaletowych, w tym mydła, szczoteczki i pasty do zębów, przyborów do golenia, ręcznika a także bielizny osobistej. Do ubrania sugerujemy wygodną odzież, np. dwuczęściową pidżamę, koszulkę, szlafrok, oraz miękkie obuwie, o nie ślizgającej się podeszwie.