PRAWA PACJENTA

PACJENT MA PRAWO DO:

(na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

INFORMACJI

ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH

WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

 

SZCZEGÓŁOWE ROZWINIĘCIE POSZCZEGÓLNYCH PRAW DOSTĘPNE SĄ DLA PAŃSTWA W PUNKCIE PIELĘGNIARSKIM, NA TABLICY OGŁOSZEŃ

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta

Poniedziałek – piątek  9.00-12.00

Hubalczyków 1 w Słupsku – budynek B,

telefon : 59 846 0708   lub 518 020 870

tel:602-468-631 e-mail: ppp@szpital.slupsk.pl