REKRUTACJA AKTYWNA

 

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3, porównujące skojarzenie ibrutynibu z wenetoklaksem oraz chlorambucylu z obinutuzumabem w pierwszej linii leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową/chłoniakiem z małych limfocytów. skojarzenie ibrutynibu z wenetoklaksem oraz chlorambucylu z obinutuzumabem Trwa
Badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniające stosowanie quizartinibu (AC220) w skojarzeniu z chemioterapią indukcyjną i konsolidacyjną oraz jako leczenia podtrzymującego u pacjentów w wieku od 18 do 75 lat z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową i mutacją FLT3-ITD (+). Quizartinib(AC220)

(Daiichi Sankyo,Inc.)

trwa
Badanie fazy 3 porównujące leczenie w schemacie Daratumumab, VELCAVE (Bortezomib), Lenalidomid i Deksametazon (D-VRd) z leczeniem w schemacie VELCADE, Lenalidomid i Deksametazon (VRd) u pacjentów z wcześniej nieleczonym
szpiczakiem plazmocytowym,którzy nie kwalifikują się do przeszczepu.
.
Janssen-Cilag Polska trwa